0247.778.3636

5 thông tin nên biết về visa Canada (cập nhật đến tháng 11/2017)

Bởi:

Bạn không nên bỏ qua những cập nhật này: thời hạn của visa Canada; lệ phí và nơi làm thủ tục xin visa; thời gian làm visa Canada, ...

Xem thêm